блуждаещ


блуждаещ
roving, wandering; vagrant
(за поглед-разсеян) vacant; roving, wandering
блуждаещ нерви анат. vagus (nerves); pneumo-gastric (nerves)
блуждаещ огън will-o'the-wisp, jack-o'-lantern, friar's lantern, ignis fatuus
* * *
блужда̀ещ,
сег. деят. прич. (и като прил.) roving, wandering; vagrant; rudderless; erratic; (за поглед ­ разсеян) vacant; roving, wandering; faraway; • \блуждаещи нерви анат. vagus (nerves); pneumogastric (nerves); \блуждаещ огън will-o’the-wisp, jack-o’-lantern, friar’s lantern, ignis fatuus.
* * *
ambulant; planetary{`plEnxtxri}; vacant (поглед)
* * *
1. (за поглед-разсеян) vacant;roving, wandering 2. roving, wandering;vagrant 3. БЛУЖДАЕЩ нерви анат. vagus (nerves);pneumo-gastric (nerves) 4. БЛУЖДАЕЩ огън will-o'the-wisp, jack-o'-lantern, friar's lantern, ignis fatuus

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • блуждаещ — гл. изменчив, непостоянен, безотговорен, капризен, неконцентриран, несъсредоточен, нестабилен гл. необуздан, странен, чудат гл. отклоняващ се гл. празен, незает с нищо, разсеян, безучастен, равнодушен, апатичен …   Български синонимен речник

 • апатичен — прил. равнодушен, безчувствен, безстрастен, хладен, студен, флегматичен, безразличен, бездушен, неотзивчив, безучастен, незаинтересован, нехаен, индиферентен, отпуснат, вял прил. безжизнен, инертен прил. празен, незает с нищо, разсеян, блуждаещ… …   Български синонимен речник

 • безотговорен — прил. неотговорен, безнаказан, безчинен, безконтролен, своеволен, разпасал си пояса, безреден прил. невменяем, несъзнателен, безсъзнателен прил. незаконен, беззаконен прил. безпричинен, неоправдан, произволен прил. изменчив, непостоянен, капризен …   Български синонимен речник

 • безучастен — прил. равнодушен, безразличен, индиферентен, студен, несмутим, невъзмутим, спокоен, непоколебим, безчувствен, пасивен прил. безпричастен, незаинтересуван, дезинтересиран, неутрален прил. безизразен прил. незаинтересован прил. коравосърдечен прил …   Български синонимен речник

 • изменчив — прил. изменяем, променчив, вариращ, неустановен, несигурен, непостоянен, колеблив, непоследователен, неопределен, подвижен, относителен прил. капризен, своеобразен, своенравен прил. опак, непокорен, своеволен прил. безотговорен, блуждаещ,… …   Български синонимен речник

 • капризен — прил. променчив, изменчив, непостоянен, непоследователен, вятърничав, избухлив, сприхав прил. своенравен, своеобразен, произволен, разглезен прил. глезен, кокетлив прил. безотговорен, блуждаещ, неконцентриран, несъсредоточен, нестабилен прил. на… …   Български синонимен речник

 • незает с нищо — словосъч. празен, разсеян, безучастен, блуждаещ, равнодушен, апатичен …   Български синонимен речник

 • неконцентриран — прил. изменчив, непостоянен, безотговорен, капризен, блуждаещ, несъсредоточен, нестабилен …   Български синонимен речник

 • необуздан — прил. буен, неудържим, неукротим, несдържан, волен, стихиен, неограничен, див, разюздан, своеволен, безразсъден, невъздържан, нервен, сприхав, непокорен прил. без юзда, свободен прил. вироглав, безгрижен, нехаен, необмислен, неразумен, дързък,… …   Български синонимен речник

 • непостоянен — прил. променчив, променлив, променяем, изменчив, неустойчив, непоследователен, несигурен, колеблив прил. нерешителен, несмел прил. безпринципен, капризен, лекомислен, своенравен, безхарактерен прил. временен, преходен, конюнктурен прил.… …   Български синонимен речник

 • нестабилен — прил. разклатен, неустойчив, неиздръжлив, повреден, слаб, разхлабен прил. лабилен, неустановен, нетраен, преходен, временен, колеблив прил. залитащ, клатушкащ се, несигурен, неуверен прил. изменчив, непостоянен, безотговорен, капризен, блуждаещ,… …   Български синонимен речник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.